საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

საელჩოს სტრუქტურა და თანამშრომლები

თანამდებობა

სახელი, გვარი

ტელეფონი (სამსახური)

საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი

ირაკლი ასაშვილი

+62 021 29410842 /102

უფროსი მრჩეველი

აკაკი დვალი

+62 021 29410842 /103

ფინანსური მენეჯერი

ნიკოლოზ კახიანი

+62 021 29410842 /104