საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

ფილიპინები - კოვიდ პანდემიის ფონზე მოქმედი რეგულაციები!

ფილიპინების რესპუბლიკის ინფექციურ დაავადებათა მართვის უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფის გადაწყვეტილებით, დროებით გაუქმდა, კოვიდ პანდემიის ფონზე, ქვეყნების კლასიფიკაციის (მწვანე, ყვითელი, წითელი) აქამდე მოქმედი რეგულაცია.  

2022 წლის 1-ლი თებერვლიდან, საერთაშორისო მგზავრებს ქვეყანაში შესვლა შეუძლიათ შემდეგი პირობებით:

  • სრული დოზით ვაქცინირებული მგზავრები, მათ შორის დიპლომატები და მათი მზრუნველობის ქვეშ მყოფი პირები, დელეგაციები და 9 (e) visa კატეგორიის მფლობელები წარადგენენ მგზავრობამდე 48 საათით ადრე აღებული RT-PCR ტესტის უარყოფითი პასუხს, ვაქცინაციის დამადასტურებელ სერტიფიკატს. უქმდება სავალდებულო კარანტინი. ქვეყანაში შესვლიდან 7 დღის განმავლობაში სიმპტომების გამომჟღავნების შემთხვევაში, უნდა ეცნობოს ადგილობრივი ხელისუფლების შესაბამის სამსახურს (LGU) საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით.
  • ფილიპინები აღიარებს საქართველოს კოვიდ სერტიფიკატს.  
  • არავაქცინირებულმა, ნაწილობრივ ვაქცინირებულმა და განუსაზღვრელი სტატუსის მოქალაქეებმა უნდა წარადგინონ მგზავრობამდე 48 საათით ადრე აღებული RT-PCR ტესტის უარყოფითი პასუხი და გაიარონ სავალდებულო კარანტინი მათ მიერ წინასწარ დეკლარირებულ საცხოვრებელ ან სახელმწიფოს მიერ სპეციალურად განსაზღვრულ ადგილას. თუ მე-5 დღეს აღებული ტესტი იქნება უარყოფითი, შეეძლებათ სახლში გადასვლა და კარანტინის გაგრძელება მე-14 დღემდე.
  • ზემოთ განსაზღვრული კატეგორიის პირთა 12 წლამდე ბავშვები, დაექვემდებარებიან იმავე პროტოკოლს, რასაც მოზარდები.
  • 12-დან 17 წლამდე ასაკობრივი ჯგუფის მიმართ მოქმედებს პროტოკოლი მათი ვაქცინაციის სტატუსის შესაბამისად.
  • ზემოთ ჩამოთვლილი კატეგორიის უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს, რომლებმაც გადაიტანეს კოვიდ ინფექცია და კვლავ უფიქსირდებათ დადებითი პასუხი, აქვთ ფილიპინებში გამგზავრების უფლება, თუ წარადგენენ შემდეგ დოკუმენტებს: ა. არანაკლებ 10 და არაუმეტეს 30 დღით ადრე აღებული დადებითი RT-PCR ტესტის პასუხი; ბ. მგზავრობამდე 48 საათით ადრე აღებული RT-PCR ტესტის დადებითი პასუხი (თუ მგზავრობის დროს, არ ტოვებენ ნებისმიერი სხვა/მესამე ქვეყნის აეროპორტს); გ. ლიცენზირებული ექიმის მიერ გაცემული სამედიცინო ცნობა, რომ: მოქალაქე იყო ასიმპტომატური, მსუბუქი ან მძიმე მიმდინარეობის პაციენტი; დასრულებული აქვს სავალდებულო იზოლაციის ვადა; არ არის გადამდები და აქვს თავისუფლად გადაადგილების უფლება. ფილიპინებში შესვლის შემდეგ, მათ მიმართ მოქმედებს ზემოთ აღნიშნული პროტოკოლი ვაქცინაციის სტატუსის მიხედვით.