საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

სინგაპური - კოვიდ პანდემიის ფონზე მოქმედი რეგულაციები და სავიზო პროცედურა!

სინგაპურში შესვლასთან დაკავშირებით ამჟამად მოქმედი რეგულაციები:

მოცემული თვითდამხმარე იძლევა შესაძლებლობას სწრაფად განსაზღვროთ სინგაპურში შესვლის და ჯანდაცვის პროტოკოლის ფარგლებში არსებული მოთხოვნები: https://www.checkfirst.gov.sg/c/dd77809b-88f7-4fa9-a93e-e5dd4862f692

Vaccinated Travel Framework

ქვეყანაში შესვლის/საზღვრის კვეთის რეგულაციების კატეგორიზება ხდება ვაქცინაციის სტატუსის და ბოლო 7 დღის მანძილზე მოგზაურობის ისტორიის მიხედვით.

ამ ეტაპზე, არ მოქმედებს სამოგზაურო შეზღუდვა რომელიმე კონკრეტულ ქვეყანაზე და/ან რეგიონზე. შესაბამისად, სინგაპურში შესასვლელად, ნებისმიერ მგზავრს მოეთხოვება:

სრულად ვაქცინირებული, ასევე 12 წლამდე მოქალაქეების შემთხვევაში (გარდა სახმელეთო გზით შემსვლელებისა):

 • მგზავრობამდე 2* დღით ადრე აღებული PCR ტესტი ან
 • მგზავრობამდე 2 დღით ადრე, ლაბორატოარიაში აღებული ანტიგენის სწრაფი ტესტი

არასრულად ვაქცინირებული მოქალაქეების შემთხვევაში:

 • მგზავრობამდე 2 დღით ადრე აღებული PCR ტესტი ან
 • მგზავრობამდე 2 დღით ადრე, ლაბორატორიაში აღებული ანტიგენის სწრაფი ტესტი
 • სავალდებულოა, წინასწარ დეკლარირებულ საცხოვრებელ ადგილას 7 დღიანი თვით-იზოლაცია
 • სავალდებულოა, PCR განმეორებითი ტესტი

*შენიშვნა: თუ მოქალაქე პირდაპირი რეისით მიემგზავრება სინგაპურში მაგ. 2022 წლის 3 ნოემბერს (23:59 სთ), ტესტის აღება შეუძლია, ყველაზე ადრე, 2022 წლის 1 ნოემბერს (00:01სთ). 24 სთ-ზე ნაკლები ტრანზიტის შემთხვევაში, მგზავრს ტესტის აღება შეუძლია, ყველაზე ადრე,  2022 წლის 1 ნოემბერს (საწყისი აეროპორტიდან გამოფრენამდე). 24 სთ-ზე მეტი ტრანზიტის შემთხვევაში, მგზავრს ტესტის აღება შეუძლია ტრანზიტის აეროპორტში (სინგაპურში გაფრენამდე 2 დღით ადრე).

სინგაპურში სახმელეთო გზით შესვლის ან მგზავრობამდე 7-დან 90 დღის განმავლობაში კოვიდის გადატანის შემთხვევაში, მგზავრობამდე ტესტის ჩატარება არ არის სავალდებულო. გთხოვთ, მგზავრობამდე ინფორმაცია გადაამოწმოთ აქ: https://www.checkfirst.gov.sg/c/7f36b15e-3d3d-4b95-a904-7a5de6c6ddfb

არასრულად ან არა-ვაქცინირებული მგზავრებისთვის სინგაპურში შესვლის პირობები იხილეთ აქ: https://safetravel.ica.gov.sg/arriving/general-travel/non-fully-vaccinated 

სინგაპურში ჩატარებული კოვიდ ვაქცინის შემთხვევაში, მგზავრებს შეუძლიათ შესაბამისი დამადასტურებელი ინფორმაციის მოძიება/გამოყენება TraceTogether / HealthHub მობილური აპლიკაციებიდან ან 1. ვაქცინაციის დამადასტურებელი წერილის მიღება  Vaccination Check Portal (VCP) მეშვეობით ან 2. ვაქცინაციის დამადასტურებელი ცნობის მატერიალური ფორმით წარდგენა.

სინგაპურის ფარგლებს გარეთ ვაქცინირებული მგზავრების შემთხვევაში:

საქართველოში გაცემული კოვიდ სერტიფიკატი არ განეკუთვნება ე.წ ონლაინ გადამოწმებად სერტიფიკატთა რიცხვს. აქედან გამომდინარე, საქართველოს მოქალაქეებმა უნდა წარადგინონ კოვიდ სერტიფიკატი მატერიალური ფორმით (ინგლისურ ენაზე ან ნოტარიულად დამოწმებული ინგლისური თარგმანი) ან მობილური აპლიკაციის მეშვეობით. სერტიფიკატი უნდა შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:

 • სახელი-გვარი (სამგზავრო დოკუმენტის შესაბამისად)
 • სულ მცირე ერთი საიდენტიფიკაციო ნიშანი: დაბადების თარიღი, პასპორტის ნომერი, ა.შ.
 • ქვეყნის დასახელება, სადაც ჩატარდა ვაქცინაცია
 • ვაქცინაციის დასახელება
 • ვაქცინაციის თარიღი

სინგაპურში შესვლის ცალკეული ნებართვების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ აქ: https://safetravel.ica.gov.sg/arriving/general-travel/fully-vaccinated#step1

აფრიკის და/ან ლათინური ამერიკის ქვეყნებიდან სინგაპურში მგზავრობის შემთხვევაში, სავალდებულოა ყვითელი ცხელების ვაქცინაციის ცნობის წარდგენა

სინგაპურში მგზავრობამდე 3 დღით ადრე, უნდა შეივსოს ე.წ. ჩამოსვლის ბარათი 

ვიზიტორებს, რომლებიც არ ფლობენ TraceTogether contact tracing mobile application მოეთხოვებათ მისი ჩამოტვირთვა და საიმიგრაციო პროცედურის გავლის შემდეგ, მისი გააქტიურება. აპლიკაცია არ არის სავალდებულო მხოლოდ 6 წლამდე ასაკობრივი ჯგუფისთვის.

სინგაპურის ფარგლებს გარეთ ვაქცინირებულ მგზავრებს შეუძლიათ 30 დღის განმავლობაში, დროებით გააქტიურონ შესაბამისი სტატუსი  HealthHub or TraceTogether მობილური აპლიკაციების მეშვეობით.

სინგაპურში 30 დღეზე მეტი ხანგრძლივობით მყოფ სხვა ქვეყნის მოქალაქეებს მოეთხოვებათ, აღნიშნულ პერიოდში, სინგაპურის იმუნიზაციის ეროვნულ რეესტრში მითითებულ რომელიმე კლინიკაში რეგისტრაცია Public Health Preparedness Clinic  

Sinopharm / Sinovac ვაქცინაციის შემთხვევაში, რეკომენდებულია მესამე დოზით ვაქცინაცია მეორე დოზის მიღებიდან 3 თვის მერე; წინააღმდეგ შემთხვევაში, ვაქცინაციის მოქმედების ვადა გავლილად ჩაითვლება მეორე დოზით ვაქცინაციიდან 120 დღის მერე. რეკომენდებულია ბუსტერის ჩატარება მესამე დოზით ვაქცინაციიდან 3 თვის მერე;  წინააღმდეგ შემთხვევაში, ვაქცინაციის მოქმედების ვადა გავლილად ჩაითვლება მესამე დოზით ვაქცინაციიდან 270 დღის მერე. ყველა სხვა ვაქცინაციის შემთხვევაში, რეკომენდებულია ბუსტერის ჩატარება პირველადი ვაქცინაციებიდან 5 თვის განმავლობაში; წინააღმდეგ შემთხვევაში, ვაქცინაციის მოქმედების ვადა გავლილად ჩაითვლება პირველადი დოზებით ვაქცინაციიდან 270 დღის მერე.

სინგაპურის მიერ აღიარებული კოვიდ ვაქცინები:

Janssen Ad26.COV2.S

Astrazeneca AZD1222-Vaxzeveria (ChAdOx1_nCoV-19)

Covaxin Bharat Biotech BBV152 COVAXIN®

Moderna mRNA-1273 / Spikevax

Serum Institute of India Covishield (ChAdOx1_nCoV-19)

 Novavax NVX-CoV2373/Covovax/Nuvaxovid

 Pfizer/BioNTech BNT162b2/COMIRNATY Tozinameran (INN)

 Sinopharm SARS-COV-2 Vaccine (VeroCell), Inactivated (InCoV)

 Sinovac COVID-19 Vaccine (Vero Cell), Inactivated/CoronavacTM

 Any of the above WHO EUL vaccines (mixed)

ტრანზიტი - სინგაპურის მხარე არ ითხოვს COVID-19 ტესტს, ვიზას ან შესვლის ნებართვას ტრანზიტით მოგზაურობის შემთხვევაში (მხოლოდ ჩანგის აეროპორტში გადაჯდომით, სატრანზიტო სივრცის დატოვების გარეშე, თუ ბარგი ჩაბარებულია საწყისი აეროპორტიდან საბოლოო დანიშნულების ადგილამდე). დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ აქ: https://safetravel.ica.gov.sg/transit/overview

ინფორმაცია საქართველოს მოქალაქეებისთვის სინგაპურის სავიზო პროცედურის შესახებ:

დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტების მფლობელებს, არ ესაჭიროებათ ვიზა სინგაპურში შესასვლელად. 

დეტალური ინფორმაცია სავიზო პროცედურის და დოკუმენტაციის შესახებ, იხილეთ: აქ https://www.ica.gov.sg/enter-depart/entry_requirements/visa_requirements/visa-detail-page/georgia

საქართველოს მოქალაქეებს, შეუძლიათ სინგაპურის ვიზისთვის, პერსონალურად მიმართონ . ანკარაში სინგაპურის საელჩოს https://www.mfa.gov.sg/ankara ან ქ. სტამბოლში სინგაპურის საპატიო გენერალურ კონსულს https://www.mfa.gov.sg/istanbul თითოეულ ვიზაზე მოსაკრებელი შეადგენს 294 თურქულ ლირას (გადახდა ხდება ნაღდი ანგარიშსწორებით). ვიზის გაცემა თანხმდება სინგაპურის იმიგრაციისა და სასაზღვრო-გამშვები პუნქტების სამსახურთან.

სავიზო აგენტის მომსახურების/დახმარების სურვილის შემთხვევაში, შესაძლოა მიმართოთ:

GLOBAL SINGAPORE ASSOCIATES PTE LTD singapore@globalsingapore.sg

I-C-I-D PTE LTD singtourism@gmail.com

TOUR EAST SINGAPORE (1996) PTE LTD GCHUA@TOUREAST.NET

ROUTE ONE CONSULTING PTE LTD -routeoneconsulting@gmail.com

ელექტრონული ვიზის მისაღებად, საქართველოს მოქალაქეებს შეუძლიათ მიმართონ სინგაპურში საკონტაქტო პირის ან ე.წ. სტრატეგიული პარტნიორის მეშვეობით, რომლებიც ფლობენ SingPass-ის მოქმედ ანგარიშს.  

კოვიდ პანდემიის ფონზე მოქმედ რეგულაციებზე დამატებით (იხილეთ ზევით), გთხოვთ, გაეცნოთ სინგაპურში შესვლის მოთხოვნებს აქ: https://www.ica.gov.sg/enter-depart/entry_requirements

მესამე ქვეყნიდან ან ქვეყანაში ტრანზიტით მგზავრობის შემთხვევაში, გამონაკლისის სახით, საქართველოს მოქალაქეებს, შესაძლოა მიეცეთ სინგაპურში უვიზოდ შესვლის უფლება მაქსიმუმ 96 საათით. გადაწყვეტილებას Visa Free Transit Facility გამოყენების შესახებ, დისკრეციულად იღებს სინგაპურის იმიგრაციისა და სასაზღვრო-გამშვები პუნქტების სამსახური. ერთ-ერთ აუცილებელ პირობას წარმოადგენს სინგაპურის საჰაერო გზით დატოვების ვალდებულება. https://www.ica.gov.sg/enter-depart/entry_requirements/visa-free-transit-facility