საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

სამართლებრივი ბაზა

საქართველოსა და ინდონეზიის რესპუბლიკას შორის ძალაში შესული შეთანხმებები:

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და ინდონეზიის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შორის ორმხრივი კონსულტაციების შესახებ ურთიერთგაგების მემორანდუმი. ძალაშია:29.06.2012.

საქართველოს მთავრობასა და ინდონეზიის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ტექნიკური და ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება. ძალაშია 29.06.2012.

საქართველოსა მთავრობასა და ინდონეზიის რესპუბლიკის მთავრობას შორის დიპლომატიური და სამსახურებრივი პასპორტების მფლობელთათვის სავიზო ვალდებულებისგან გათავისუფლების შესახებ. ძალაშია 13.12.2014.