საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

საელჩოს სტრუქტურა და თანამშრომლები

თანამდებობა

სახელი, გვარი

ტელეფონი (სამსახური)

საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი

ირაკლი ასაშვილი

+62 21 29410842 

უფროსი მრჩეველი

შორენა დუჩიძე

+62 21 29410842 
+62 21 29037577

ფინანსური მენეჯერი

დავით კახნიაშვილი

+62 21 29410842